استاد محمدمهدی زندوکیلی فقط یک ساعت (از 3 تا 4 عصر) در روزهای دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه هر هفته به مشاوره اختصاص می‌دهند که مجموعاً روزانه به 2 نفر وقت مشاوره داده می‌شود.

تاریخ و ساعت دقیق مشاوره شما حداکثر 24 ساعت بعد از ارسال و تأیید فرم رزرو انتهای صفحه به ایمیل شما ارسال می‌شود.