کوچینگ عکس‌خوانی ذهنی (منحصر‌ به فردترین دوره ایران)

  • *‌منحصر به فرد‌ترین دوره در زمینه "یادگیری عکس‌خوانی ذهنی از صفر تا سطح پیشرفته" و "یادگیری مهارت یادگیری" در ایران
  • *این دوره یک گارانتی بازگشت وجهی دارد که نه در ایران و نه در جهان نمونه ندارد چون بیش‌تر از 100% به این دوره و نتایج آن مطمئن هستیم.

مشخصات محصول در یک نگاه

مدرس: محمد‌‌مهدی زندوکیلینوع محصول: حضوریتعداد پذیرش نفرات: بسیار محدود که در فیلم گفته شده است.تعداد جلسات: در فیلم گفته شده استمبلغ سرمایه گذاری: در فیلم گفته شده است.
10,000,000 تومان