نسخه جدید کتاب عکس‌خوانی ذهنی (فتوریدینگ)

در حال آماده‌سازی ویرایش دوم از کتاب عکس‌خوانی ذهنی هستیم که در چاپ سوم ارائه کنیم.

برای آشنایی بیشتر با نسخه جدید کتاب عکس‌خوانی ذهنی و نحوه دریافت آن، فیلم زیر را کامل مشاهده کنید.

69,000 تومان