کار ما

مطالعه یعنی (کشف) و مجموعه روش مطالعه یعنی مجموعه‌ای که روش کشف ابعاد پنهان موضوعات مختلف را به شما آموزش می‌دهد.

عکس‌خوانی ذهنی: آموزش کشف بُعد پنهان مطالعه کتاب
کنترل رویا در خواب: آموزش کشف بُعد پنهان خواب (یک سوم عمرمان)
ذهن ناخودآگاه: آموزش کشف بُعد پنهان ذهن انسان
و …

 

معتقدیم که

انسان از دو بُعد جسم (آشکار) و روح (پنهان) تشکیل شده است و اصل وجود انسان روح است و اگر بتوانیم قواعد و نیازهای این روح را بشناسیم، می‌توان فراتر از روانشناس‌هایی که صرفا با مغز و ذهن انسان کار دارند، انسان را شناخت و آموزش‌هایی را ارائه کرد که متناسب با روح انسان و جسم انسان است.

 

مدیریت

محمد‌مهدی (میلاد = نام شناسنامه‌ای) زندوکیلی بنیان‌گذار سیستم عکس‌خوانی ذهنی در ایران، مدیر و موسس مجموعه روش مطالعه است که عناوین رزومه ایشان را به صورت خلاصه در تصویر زیر می‌توانید مشاهده کنید:

معرفی استاد

داستان بنیان‌گذاری سیستم عکس خوانی ذهنی

اگر دوست دارید داستان و نحوه بنیان‌گذاری سیستم عکس خوانی ذهنی در ایران را توسط محمدمهدی زندوکیلی بدانید، کلیپ زیر را تا انتها مشاهده کنید.