آشنایی با محمد‌مهدی زندکیلی

  • مربی و بنیان‌گذار سیستم عکس‌خوانی ذهنی در ایران از سال 95
  • مؤسس و مدیر مجموعه روش مطالعه
  • نویسنده کتاب عکس‌خوانی ذهنی (اولین کتاب در زمینه عکس‌خوانی ذهنی (فتوریدینگ) در ایران)
  • طراح دوره اختصاصی آموزش عکس‌خوانی (فتوریدینگ)
  • مدرس تعدادی از شخصیت‌های اقتصادی و آکادمیک
  • سخنران و نویسنده در زمینه ذهن ناخودآگاه و روش‌های نوین یادگیری و مطالعه
  • دانش‌آموخته بسیاری از دوره‌های مؤسسه   Learning strategies corporation
  • طراح حرفه‌ای ترین دوره یادگیری مهارت یادگیری و عکس‌خوانی ذهنی در ایران (کوچینگ عکس‌خوانی ذهنی)
  • مدرس و سخنران در زمینه یادگیری با ذهن ناخودآگاه